Rīgas 1. Speciālā internātpamatskola pirmā Latvijā uzsāk planšetdatoru iPad izmantošanu mācību procesā

Pieci Rīgas 1. Speciālās internātpamatskolas skolēni ar speciālām vajadzībām šajā mācību semestrī saņēmuši planšetdatorus iPad, lai uzsāktu mācības, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un mainītu mācību metodes. Tas īstenots projekta „Inovatīvas mācību metodes bērniem ar speciālām vajadzībām” ietvaros, ko īsteno SIA „E Forma” kopā ar Rīgas 1. Speciālo internātpamatskolu. Projekta mērķis ir padarīt mācību procesu bērniem ar speciālām vajadzībām efektīvāku un kvalitatīvāku, izmantojot mācību procesā planšetdatorus un to plašās iespējas. Projekta laikā tiks izstrādāti mācību programmu moduļi, analizēta planšetdatoru lietošana skolā, kā arī izstrādātas rekomendācijas līdzīgu projektu īstenošanai citās skolās.
SIA “E Forma” valdes loceklis Ardis Markss norāda: „Projekta mērķis ir padarīt mācību procesu atvērtāku, interesantāku un saistošāku. Mērķis - attīstīt bērnu ar speciālajām vajadzībām dažādu prasmju attīstību gan valodas apguvē, gan matemātikā, gan mūzikā un tēlotājmākslā, attīstīt motoriku, koncentrēšanās spēju, veicināt bērnu emocionālo attīstību. Būtiski, ka bērni apgūs iemaņas moderno tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā.”
Projektā iesaistītās skolas speciālās izglītības skolotāja Antra Krauce atzīst, ka bērniem un jauniešiem ar speciālajam vajadzībām mācību procesa pamatā jāizmanto īpašas pedagoģiskās metodes, kurās galvenās ir spēle un rotaļa. Svarīgi mācību procesā attīstīt valodu, komunikācijas prasmes un sociālās iemaņas. „Planšetdators ļauj izmantot dažādas interaktīvas un interesantas metodes. Strādājot ar iPad, mācību procesā tiek iesaistīta dzirde, redze, tauste, attīstītas orientēšanās spējas, uzmanība un koncentrēšanās spējas. Speciālo uzdevumu/programmu īpašā konstrukcija dod iespēju bērniem pašiem, bez citu palīdzības, viegli apgūt jaunas zināšanas, kas neprasa speciālu tehnisko atbalstu vai priekšzināšanas. Šajā eksperimentālajā projektā piedalīsies pieci bērni ar speciālām vajadzībām vecumā no12-15 gadiem, bet izstrādātie mācību programmu moduļi būs pieejami skolēniem ar speciālām vajadzībām visā Latvijā.”
Projekta autori norāda, ka projekta filozofiskā būtība ir panākt, lai bērns mācību procesā gūst prieku un pārliecību par savām spējām, neuzkrītoši norādot ceļu, kā sasniegt nepieciešamo rezultātu. Dažādas interesantas izglītojošas programmas, kas pieejamas planšetdatorā iPad, iepazīstina ar burtiem un cipariem, attīsta prasmes izprast sakarības starp skaņu un burtu, skaitu un skaitli, vārdu un attēliem. Bērni var mācīties patstāvīgi, spēlējoties, izmantojot redzi, dzirdi un tausti. Darbošanās ar planšetdatoru trenē un attīsta pirkstu sīko muskulatūru, jo visas darbības saistītas ar precīziem pieskārieniem konkrētās ekrāna vietās. Projekta ieguvums ir bērnu sociālo prasmju un iemaņu apgūšana, veidojot bērnu vērtību sistēmu un atbildību par padarīto.
SIA “E Forma” ir pieredze inovatīvu mācību materiālu izveidē. Ir izveidoti mācību līdzekļi mobilajām platformām (Ābece, Azbuka, New ABC), mācību grāmatas un didaktiskās galda spēles. Didaktiskā galda spēle “Gribu Gudrs būt!” ir Izglītības un zinātnes ministrijas godalgots mācību līdzeklis 6 gadīgajiem bērniem un tas ir kļuvis populārs bērnu izglītības procesā.
Projekts tiek realizēts ar Sorosa fonda - Latvija finansiālu atbalstu.
Mūsu mērķis ir panākt, lai mācīšanās kļūst stilīga!

Ardis Markss,
SIA “E Forma” valdes loceklis

2012. gada 10. janvārī


Footer

© E Forma. Visas tiesības aizsargātas