Planšetdatoru izmantošana mācību procesā uzlabojusi skolēnu ar īpašām vajadzībām sasniegumus līdz pat 75%

Novērtējot Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas skolēnu ar īpašām vajadzībām sekmes, mācību procesā izmantojot planšetdatoru iPad, atzīsts, ka daudzos parametros tās uzlabojušās par 25 līdz 75%. Mācības pēc īpaši pielāgotas mācību programmas, mācību procesā izmantojot planšetdatorus un īpaši izstrādātus mācību līdzekļus, notikušas projekta „Inovatīvas mācību metodes bērniem ar speciālām vajadzībām” ietvaros. Projektā piedalījās pieci bērni ar speciālām vajadzībām vecumā no 12-15 gadiem, un projekta rezultāti kalpos par pamatu līdzīgu mācību programmu ieviešanai citās skolās. Turpinot iesākto projektu, arī jaunajā 2012./2013. mācību gadā Rīgas 1. speciālā internātpamatskolā jau vairāku klašu audzēkņi mācību procesā izmantos iPad planšetdatorus. No projekta sākumā sagatavotajām vairāk nekā 100 dažādām programmām rakstīšanai, zīmēšanai, matemātikai, kā arī interaktīvām grāmatām un izglītojošām spēlēm tiks atlasītas tās, kas sevi pierādījušas kā visefektīvākās. Projekta līdzautore, skolotāja un arī klases audzinātāja Antra Krauce atzīst, ka savā 17 gadu praksē skolēniem nav bijis tik liels progress atsevišķos mācību priekšmetos un valodas attīstībā logopēdijas nodarbībās. „Skolēni, kuri iepriekš bija strādājuši ar dažādām praktiskām metodēm, izmantojot iPad sasniedza ļoti labus rezultātus salīdzinoši īsā laika periodā. Jāatzīmē, ka mācību stundās un nodarbībās tika izmantoti dažādi mācību līdzekļi – skolotāja stāstījumu nomainīja grāmata, grāmatu nomainīja planšetdators, bet to nomainīja zīmulis un darba lapas. Skolēni lieliski tika galā ar konkrētiem individuāliem uzdevumiem. Planšetdators ir tikai viens no līdzekļiem, kas motivē skolēnus apgūt jaunas prasmes un zināšanas. Mācīties ir interesanti, ja to dara ar prieku,” norāda skolotāja A. Krauce. „Esam pārliecinājušies, ka planšetdatoru virtuālā pasaule ir tramplīns uz reālo dzīvi. Skolēniem ar speciālām vajadzībām, kuriem ir atšķirīga un īpaša uztvere, planšetdatoru virtuālā pasaule ir kā instruments, kas palīdz un veicina viņu attīstību. Ir lietas, kuras bērni labāk iepazīst virtuālajā pasaulē, un tikai tad šīs iegūtās zināšanas tiek nostiprinātas reālajā pasaulē. Izglītošanās process kļūst interesants un aizraujošs – bērni atveras mācību procesam. Parādās vēlēšanās apgūt ko jaunu. Tas ir milzīgs ieguvums,” stāsta projekta direktors, SIA “E Forma” valdes loceklis Ardis Markss. “Tā ir izglītības paradigmas maiņa – skolēni rāda skolotājiem virzienu, kādā veidā tie ir gatavi apgūt zināšanas visefektīvākā veidā, bet skolotājam ir jāspēj parādīt dažādi ceļi pa kuriem iet. Tomēr ir lietas, kas stingri jāievēro skolotājam, strādājot ar jaunākajām tehnoloģijām – tā ir rūpīga darba plānošana, gatavošanās, īstenošana un rezultātu analizēšana. Planšetdatoru izmantošana apmācības procesā skolēniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem ir viens no veidiem, kā mēs varam dot iespēju attīstīties un komunicēt tiem, kuri iepriekš to nav spējuši!” Turpinot veiksmīgi aizsākto projektu, ar Sorosa fonda atbalstu tiek izstrādāti jauni materiāli latviešu valodā, jo latviešu valodā būtiski trūkst mācību materiālu iOS platformai. Šobrīd tiek veidoti integrēti mācību līdzekļi, kuru pamatā tiek izmantotas latviešu tautas pasakas. Pasaka kļūst par materiālu integrētiem uzdevumiem – matemātikai, valodai, sociālām zinībām u.c. Mācību materiālu izstrādē tiek ņemtas vērā iepriekšējā pusgadā gūtās atziņas un novērojumi, strādājot ar dažādām programmām. Izstrādātais materiāls būs pieejams bez maksas e-vidē visā pasaulē. Projektā sasniegtie rezultāti un metodiskie ieteikumi skolotājiem tiks publicēti. Ar projekta 1.posma rezultātiem un sasniegumiem ir iepazīstināti daudzi speciālās izglītības pedagogi, kas izrādījuši interesi par šo inovatīvo mācību līdzekli. Projektu realizē SIA “E Forma” kopā ar Rīgas 1. speciālo internātpamatskolu un Sorosa Fonds Latvija atbalstu.
Mūsu mērķis ir panākt, lai mācīšanās kļūst stilīga!

Ardis Markss – projekta direktors

2012. gada 5. septembrī


Footer

© E Forma. Visas tiesības aizsargātas