Būtiska Hipotēku bankas reklāmas materiālu elements ir apsveikumi un kartiņas ar kurām sveikt savus klientus un sadarbibas partnerus svētku reizēs. Rūpīgi piemeklētie sižeti un elegantais izpildījums vienmēr ir devis pozitīvas izjūtas apsveikuma saņēmējam. Ik detaļa šajā šajā materiālā ir rūpīgi pārdomāta. Ar īpašu eleganci izcēlās Gunāra Kroļļa autorgrafiku novilkumi. Kā apliecinājums iepriekšteiktajam ir šo kartiņu atrašanās goda vietā vēl vairākus gadus pēc to saņemšanas.

Footer

© E Forma. Visas tiesības aizsargātas