Bankas kreditkaršu dizains veiksmīgi turpina iesākto grafiskā dizaina standartu, kur uzsvars likts uz dabu un ekoloģiju. Kredītkarte ir ikdienišķš priekšmets, kurš ikkreizi to lietojot atgādina par banku, tāpēc izvēlētā grafika nes sevī svarīgu bankas tēla atspoguļojumu. Šī miniatūrā grafika rada pievienoto vērtību bankas tēlam kopumā.
Footer

© E Forma. Visas tiesības aizsargātas